Sinds 2008 zijn de Rijksuniversiteit Groningen, Water & Energy Solutions en Waterschap Noorderzijlvest bezig met onderzoek naar het beter ontwateren van rioolwaterzuiveringsslib door het toevoegen van deeltjes die niet samendrukbaar zijn, bijvoorbeeld steenkoolgruis. De toegevoegde deeltjes zorgen vermoedelijk voor een sterkere structuur van de slibkoek, waardoor deze minder snel ‘dichtslibt’. Hierdoor kan verder ontwaterd worden.

Minder water is meer energie

Het reduceren van de CO2 uitstoot, kostenreductie en een dreigend tekort aan grondstoffen in de toekomst zijn een belangrijke aanleiding voor het optimaliseren van de slibketen. Voorbeelden hiervan zijn vergisting en het terugwinnen van fosfaten en andere nutriënten. Hiernaast zijn er ook kansen in het verbeteren van de slibontwatering.

Droog slib kan als nuttige brandstof ingezet worden. Helaas bevat het slib dat de rioolwaterzuivering verlaat ook nog veel water (tot wel 80%). Om slib toch geschikt te maken voor verbranding wordt er in de keten veel energie gebruikt om slib te drogen. Door al op de RWZI meer water uit het slib te halen, hoeft er minder water verdampt te worden door de slib eindverwerkers. Dit betekent dat er meer energie overblijft om nuttig ingezet te worden, bijvoorbeeld voor warmte- of elektriciteitsproductie.

Met de huidige ontwateringstechnologie blijft er per kilogram slib ongeveer drie kilogram water achter in de slibkoek (zie de linker afbeelding). Door kolengruis aan het slib toe te voegen blijft er slechts twee kilogram water per kilogram slib over. Hierdoor hoeft er dus 30 procent minder water verdampt te worden en gaat de stookwaarde van het slib omhoog.

Meer informatie over de technologie en het huidige onderzoek kunt u vinden onder het kopje onderzoek.

In het nieuws

Projectgroep bezoekt Bottrop 29 mei 2012

De projectgroep Gruisontwatering heeft 29 mei een bezoek gebracht aan de rwzi in Bottrop. Hier wordt gruisontwatering met steen- en bruinkool al jaren toegepast. (lees meer)

Toevoegen steenkoolgruis voor betere slibontwatering 08 feb 2012

STOWA laat samen met de projectgroep Gruisontwatering nader onderzoek doen naar de mogelijkheden voor zogenoemde gruisontwatering in Nederland. (lees meer)